top of page

Tillid og
psykologisk tryghed

Først når der er tryghed, kan der opstå tillid. 

Jeg faciliterer teamseminar, hvor I sammen opbygger en dybere og stærkere tillid.

 

Hvilken effekt tror du, det ville have på produktiviteten, hvis der var større tillid?

På trivslen og på arbejdsglæden?

 

Vi arbejder med relevante emner fra jeres hverdag og tager derfra fat i det, der fylder for jer. Det som trykker.

Vi eksternaliserer problemerne, så I kan snakke konstruktivt om effekterne og finde frem til det, der er vigtigt for jer. 

Vi snakker også om det som virker. Det I kan. Det giver energi.

Nogle teams har store problemer og mangler den grundlæggende tillid.

Andre ønsker at rykke endnu tættere sammen og styrke tilliden.

 

Tilliden skal altid holdes ved lige, som en cykel der skal smøres og vedligeholdes.

Det er processer med intensitet, nærvær og tryghed. 

I kommer til at snakke sammen på nye måder.

I bliver stærkere sammen.

Coaching: Services
bottom of page