top of page

Undervisning

Interne undervisningsforløb og workshops

Kunne I tænke jer at blive styrket i jeres ledelse?

Hvordan ville det være, hvis I uddannede jer sammen?

 

Undervisningsforløbene har fokus på lederudvikling, personaleledelse og konflikthåndtering.

 

Vi tager udgangspunkt i det narrative mindset, som har fokus på eksternalisering og værdier.

Erfaringer viser, at de narrative metoder skaber tillid og stærkt følgeskab.

I arbejder teoretisk og praktisk og træner metoderne sammen, så I kan mærke effekten. På denne måde bliver jeres fællesskab styrket, samtidigt med det nye mindset bliver trænet.

Den nye adfærd og de nye metoder implementeres lettere, fordi det bliver et fælles projekt, hvor I kan støtte hinanden og trække på hinandens erfaringer. 

Fælles for forløbene er, at vi aftaler konkrete handlinger og eksperimenter, som I hver især afprøver mellem hvert modul. På denne måde trækkes de nye metoder og det nye mindset direkte ind din hverdag. Du kommer til at mærke effekten med det samme.

 

 Sammen skaber I en helt ny kultur og adfærd.

Coaching: Services
bottom of page