top of page

Coaching og supervision

Coaching 1:1 og supervision af teams

Hvordan ville det være, hvis du fik løsnet op for det, som fylder for dig?

Hvis du kunne træde et skridt tilbage og få et nyt overblik, så du vidste, hvad du skulle gøre?

Sammen undersøger vi det, der fylder for dig. Vi folder problemet ud, eksternalisere det, hvilket vil sige, at vi trækker problemet væk fra dig, og undersøger hvilke effekter problemet har. På denne måde kan vi sammen finde frem til, hvad problemet i virkeligheden indeholder og hvad der er vigtigt for dig, så du kan træde et skridt tilbage og indtage en refleksiv distance til det du står i. 

 

Det giver overblik og styrke, så nye handlemuligheder kan træde frem. Handlemuligheder, som er i overensstemmelse med det, der er vigtigt for dig. Så du igen kan føle dig let og rolig, og så du kan blive bevidst om, hvad der vil være rigtigt for dig at gøre.

 

Jeg anbefaler, at du afsætter 1,5 time til 1:1 coaching.

Coachingen kan foregå på din arbejdsplads eller hos mig. 

For supervision af teams,

venligst kontakt mig for nærmere aftale.

Coaching: Services
bottom of page